• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 953987
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 1667
  • Trong tuần: 47492
  • Trong tháng: 601764
  • Trong năm: 601764
Trang chủ

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập I ( 1926 - 1975)

( 03:14 | 28/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

            Trong quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Giang đã làm nên nhiều chiến công và thắng lợi rất đỗi tự hào. Và hơn thế, là những bài học vô cùng quý báu về nhiều mặt cho hiện tại và tương lai. Những thành tựu, những bài học kinh nghiệm ấy, không chỉ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, tự tôn cho các thế hệ cán bộ và nhân dân trong tỉnh, mà còn để cho mọi người hiểu rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn về những gì mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong suốt chặng đường 50 năm đã qua.

 

            Với mục đích ấy, năm 1999 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Lịch sử đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập I ( 1926 – 1975 ) nhằm đem đến cho ngưòi đọc biết được đầy đủ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành.

            Cuốn sách trình bày quá trình vận động cách mạng tiến tới sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh từ năm 1926 đến năm 1975. Đây là một thời kỳ lịch sử đấu tranh oanh liệt của nhân dân Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của đảng, chống lại ách áp bức của chủ nghĩa thực dân Pháp và cuộc xâm lược đế quốc Mỹ, là một giai đoạn lịch sử chứng kiến những phong trào cách mạng sôi sục của nhân dân Bắc Giang, cùng cả nước anh dũng đấu tranh giành độc lập dân tộc, chiến đấu để bảo vệ quê hương và lao động sản xuất, xây dựng những tiền đề cho thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

             Vinh quang biết bao, đồng bào đồng chí của Bắc Giang đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ ra đời và lãnh đạo, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thật vẻ vang, những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ có giá trị và ý nghĩa thực tiễn, và lý luận sâu sắc. Lịch sử Đảng bộ Bắc Giang là một bộ phận quan trọng cấu thành toàn bộ lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.            Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập I ( 1926 – 1975) không chỉ nhằm ghi lại những chặng đường vẻ vang của đảng bộ, của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao niềm tự hào về quê hương đất nước, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân không ngừng kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của đảng và nhân dân trong thời kỳ đổi mới xây dựng quê hương.

Cuốn sách gồm: phần mở đầu và 6 chương.

            Phần mở đầu: giới thiệu về Bắc Giang - một vùng  đất cổ, có bề dày  lịch sử gắn bó hữu cơ với cả nước trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tỉnh Bắc Giang ngày nay có nhiều tên gọi và quy mô địa giới hành chính khác nhau. Điều kiện tự nhiên của Bắc Giang thuận lợi cho sản xuất nông – lâm nghiệp. Các ngành kinh tế khác như giao thông vận tải, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vv… cũng có những điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho phát triển, trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

            Về dân số, Bắc Giang có 8 dân tộc anh em chung sống, như: Kinh, Tày, Nùng, Sán Chỉ, Sán Dìu, Hoa, Dao, Cao Lan. Bắc Giang đứng thứ 32 về diện tích, thứ 16 về dân số và thứ 22 về mật độ dân số trong 61 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhân dân Bắc Giang có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm  kiên cường bất khuất, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, có truyền thống lao động cần cù và sáng tạo. Bắc Giang cũng nổi danh với truyền thống khoa bảng. Trải qua 844 khoa cử, của các triều đại phong kiến (1075 – 1919), Bắc Giang có 66 người đỗ tiến sĩ, trạng nguyên, xếp thứ 8 trong cả nước.Ngày nay Bắc Giang có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ, hàng vạn người có trình độ đại học đã làm rạng rỡ, tô thắm thêm truyền thống văn hiến của quê hương.

             Chương I: Giới thiệu Đảng bộ Đông Dương cộng sản thành lập và cuộc đấu tranh chống địch khủng bố ( 1926 – 1935)Chương II: Xây dựng lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 ( 1936 - 8 -1945)

            Chương III: Củng cố bảo vệ chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng kháng chiến ( 9 - 1945 - 12 - 1946)

            Chương IV: Tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 12 - 1946 8 – 1954)Chương V: Cải tạo xã hội chủ nghĩa, khôi phục và phát tiển kinh tế, văn hoá, xã hội  (1954 – 1965 ) 

           Chương VI: Vừa xây dựng chủ nghiã xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc ( 1965 - 1975).            Có thể nói, trải qua 50 năm đấu tranh cách mạng ( 1926 -1975) Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã xây dựng, phát triển ở tất cả các lĩnh vực, các vùng dân cư, địa bàn của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đập tan bộ máy cai trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, cùng cả nước tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.            Qua cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập I ( 1926 – 1975) cho chúng ta thấy trong đấu tranh cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, chiến đấu dũng cảm, lao động  cần cù, sáng tạo, đoàn kết thuỷ chung, nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong chiến đấu và xây dựng.            Đảng bộ Bắc Giang đã trưởng thành mọi mặt, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng với niềm tin cậy tuyệt đối của nhân dân.

Phần cuối của cuốn sách còn kèm theo phần phụ lục, gồm: danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang được bầu tại các kỳ Đại hội, từ khoá I ( T6/1948) đến khoá II ( T6/1971) và những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nuớc khen tặng cho các Danh hiệu  anh hùng.

            Qua cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập I ( 1926 – 1975 )  người đọc sẽ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và truyền thống anh hùng đua tranh dựng nuớc va giữ nước của nhân dân tỉnh Bắc Giang, trong thời kỳ cách mạng kháng chiến chống thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

                                                                          Ngô Thị Hoàng Yến

;?>